Gewijzigde spelregels veldvoetbal

Per 1 juli 2021 zijn de volgende spelregelwijzigingen van kracht geworden.

1. Hands

Omdat de interpretatie van hands niet altijd consistent is geweest, door onjuiste toepassing van de spelregel, is bevestigd dat niet elke aanraking van de bal door een speler met de hand of arm een overtreding is. Met het oog op het criterium van de hand/arm die het lichaam van de speler op onnatuurlijke wijze groter maakt, werd bevestigd dat scheidsrechters hun oordeel moeten blijven gebruiken om de positie van de hand of arm vast te stellen in relatie tot de beweging van de speler in die specifieke situatie. Met het oog op deze toelichting is er sprake van strafbaar hands als een speler:

  • De bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals door het bewegen van de hand of arm richting de bal;
  • De bal met hand of arm raakt wanneer dit het lichaam op onnatuurlijke wijze groter heeft gemaakt. Een speler wordt beschouwd het lichaam op onnatuurlijke wijze groter te hebben gemaakt, als de positie van die hand of arm geen gevolg is van, of te verklaren door, de beweging van het lichaam van de speler in deze specifieke situatie. Door de hand of arm in een dergelijke positie te hebben, loopt de speler het risico dat de hand of arm geraakt wordt door de bal en dat dit bestraft wordt; of
  • Scoort in het doel van de tegenstander of rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger; of direct nadat de bal de hand of arm geraakt heeft, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt.

Onopzettelijk hands dat ertoe leidt dat een ploeggenoot scoort of dat er een scoringskans ontstaat, wordt niet langer als een overtreding beschouwd.

2. Groter aantal wisselspelers (tijdelijke aanpassing in verband met COVID-19)

Die maakt het mogelijk dat teams 5 wissels mogen gebruiken in wedstrijden voor clubcompetities tot uiterlijk 31 december 2021 en competities van nationale teams tot uiterlijk 31 juli 2022. Er is besloten dat de veranderende invloed van de pandemie op het voetbal continu gemonitord zal worden om er zeker van te zijn dat ook in de toekomst gepaste maatregelen worden genomen in relatie tot deze tijdelijke aanpassing.

Uiteraard zijn er meer spelregelwijzigingen. Doch deze hebben geen betrekking op het amateurvoetbal.