Normen en waarden

De 11 basis kernnormen en waarden van Sv Zuid-West:

1. Wij respecteren onze accommodatie, vrijwilligers, eigendommen, supporters en gasten.

2. Wij schelden, vloeken noch zijn wij racistisch.

3. Wij houden ons terrein rook- en alcoholvrij.

4. Wij spreken elkaar aan op wangedrag.

5. Wij accepteren beslissingen van de scheidsrechter.

6. Wij bekommeren ons om ons materiaal, kantine en kleedkamers.

7. Wij houden ons aan afspraken met het bestuur, trainers en vrijwilligers.

8. Wij eren onze vrijwilligers.

9. Wij veroorzaken geen overlast op het SV ZUID-WEST terrein en daarbuiten.

10. Wij zijn gastvrij.

11. Wij vragen wat wij voor SV ZUID-WEST kunnen doen, niet wat SV ZUID-WEST voor ons kan doen.

SV ZUID-WEST biedt de onvoorwaardelijke mogelijkheid aan de leden om zichzelf te kunnen zijn en te sporten onder gezamenlijke normen en waarden die breed gedragen worden in de maatschappij. Wij willen voor onze leden en daarbuiten bekendstaan als een vereniging die goed gedrag jegens elkaar en de tegenstander uitdraagt. Die respect heeft en biedt aan iedereen die en alles wat met SV ZUID-WEST te maken heeft. Zowel op ons terrein als wanneer wij uit spelen.

Wat verstaan wij onder Normen en Waarden?

Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen. Het zijn algemeen aanvaarde gedragsregels.Waarden zijn idealen en motieven die SV ZUID-WEST hoog in het vaandel draagt. Dat wat wij wenselijk achten. Als wij het over de SV ZUID-WEST normen en waarden hebben dan hebben we het over een aantal afspraken over gedrag die wij graag zien terugkomen bij onze leden en bezoekers.

Fair Play

Het is in de voetbalwereld een wereldbekende term. Simpelweg houdt deze term in dat de sporters, supporters en bezoekers van SV ZUID-WEST zich sportief opstellen tegenover SV ZUID-WEST leden maar ook speciaal de bezoekers van SV ZUID-WEST. In het veld verwachten wij van onze spelers dat zij zich eerlijk zullen opstellen en de normen en waarden die wij uitdragen in het spel laten zien. Van de trainers en begeleiding verwachten wij dat zij het belang van Fair Play inzien en hanteren tijdens de trainingen, wedstrijden en overige SV ZUID-WEST activiteiten.

Het doel

Als SV ZUID-WEST is onze normen en waardeverklaring ook gericht op het voorkomen van
excessen. Met onze verklaring willen wij een duidelijk signaal aan leden en bezoekers van onze club afgeven dat wij geen enkele vorm van verbaal dan wel fysiek geweld accepteren, goedpraten of tolereren. Wij zullen ten alle tijden preventief te werk gaan door onder andere deze gedragsregels uit te dragen. En als het onverhoopt nodig is treden wij correctief op.

Werkwijze

Mocht zich een ontoelaatbaar incident voordoen binnen of rond SV ZUID-WEST waarbij leden betrokken zijn dan wordt hier een melding van gemaakt bij de commissie ‘normen en waarden’. Deze zal in voorkomende gevallen hoor en wederhoor praktiseren. Zo nodig zal er een consequentie worden uitgesproken en gecommuniceerd met het dagelijks bestuur dat de consequentie zal uitvoeren. Als zich rond een bezoeker een incident voordoet, dan zal de commissie contact leggen met de normen en waardencommissie van de bezoekende partij en de casus bij hen neerleggen. Het verloop van de zaak wordt vervolgens gedeeld met het dagelijks bestuur dat in overleg met de andere club de eventuele consequentie zal uitvoeren. Zo nodig kan onze normen en waardecommissie een lid van de uitspelende vereniging sanctioneren. Dit zal altijd door het bestuur gecommuniceerd worden met de desbetreffende vereniging.

Vertrouwenspersoon

Als u als lid of bezoeker een vertrouwelijk gesprek wenst met een onafhankelijke vertrouwenspersoon naar aanleiding iets wat u heeft meegemaakt dat betrekking heeft op SV ZUID-WEST, dan biedt SV ZUID-WEST u die mogelijkheid. Een vertrouwenspersoon hoort u aan en probeert te helpen bij het zoeken van een oplossing. Onze vertrouwenspersoon is een betrokken vrijwilliger die SV ZUID-WEST en onze leden goed kent. U kunt contact opnemen met de normen en waarden commissie voor meer informatie of om een afspraak te maken met de vertrouwenspersoon.